Ceny bytov Barónka Púchov

CENY BYTOV PRE FYZICKÉ OSOBY

Vchod číslo 6

Prízemie byt číslo 1 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.530,35 EUR.

Prízemie byt číslo 2 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.606,14 EUR.

1. posch. byt číslo 3 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.712,08 EUR.

1. posch. byt číslo 4 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.757,17 EUR.

2. posch. byt číslo 5 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.655,29 EUR.

2. posch. byt číslo 6 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.700,31 EUR.

3. posch. byt číslo 7 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.138,53 EUR.

3. posch. byt číslo 8 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.332,39 EUR.

Vchod číslo 8

Prízemie byt číslo 1 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.616,26 EUR.

Prízemie byt číslo 2 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.616,70 EUR.

1. posch. byt číslo 3 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.807,76 EUR.

1. posch. byt číslo 4 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.761,96 EUR.

2. posch. byt číslo 5 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.706,86 EUR.

2. posch. byt číslo 6 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.708,27 EUR.

3. posch. byt číslo 7 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.445,61 EUR.

3. posch. byt číslo 8 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.426,99 EUR.

Vchod číslo 10

Prízemie byt číslo 1 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.497,71 EUR.

Prízemie byt číslo 2 - 154.883,- EUR. Cena za m2 je 2.426,49 EUR.

1. posch. byt číslo 3 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.646,69 EUR.

1. posch. byt číslo 4 - 159.172,- EUR. Cena za m2 je 2.630,50 EUR.

2. posch. byt číslo 5 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.522,67 EUR.

2. posch. byt číslo 6 - 156.078,- EUR. Cena za m2 je 2.504,46 EUR.

3. posch. byt číslo 7 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.299,76 EUR.

3. posch. byt číslo 8 - 156.177,- EUR. Cena za m2 je 2.337,62 EUR.

Ceny sú uvedené s DPH. Cenník pre právnické osoby pošleme na vyžiadanie.

Ceny bytov Barónka Púchov