Správca domu Barónka Púchov

SPRÁVA DOMU

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD), sídlisko SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 016 659

zapísané v obchodnom registri Oddiel: Dr, Vložka číslo : 10006/R.

Predseda predstavenstva OSBD: Mgr. Patrik Štrbák

riaditeľ: OSBD: Mgr. Emil Haladej

Správca domu Barónka Púchov